Ngày 4 tháng 9 HĐBT đã làm thủ tục sa thải thị trưởng tp Kyiv Bitaly Klichko khỏi chức vụ chủ tịch UBHC thành phố Kyiv để chuyển tổng thống ký theo luật định.

ĐBND Phái “Đoàn kết Châu ÂU” Alexey Goncharenko viết thông
báo trên Fb.

“Đã thông qua cả giỏ vấn đề sa thải, trong đó có sa thải Klivhcko khỏi chức vụ chủ tịch UBHV thành phố Kyiv. Quyết định được nhất trí thông qua”, – ông Goncharenko viết. Quyết định này sẽ được chuyển cho tổng thống phê chuẩn lần cuối.

Tự Klichko phản ứng với quyết định này bằng tuyên bố rằng ở Kyiv tồn tại chính quyền nước đôi (lưỡng quyền) là một điều không hợp lý.  Nghĩa là theo luật định ông Klichko vẫn là thị trưởng nhưng không còn là chủ tịch UBHC Kyiv, tức chính quyền hành pháp, đồng nghĩa không có thực quyền.

(PS: Tình hình giống như Yanukovich cách chức chủ tịch của ông Chernovetskiy trước đây, vào năm 2010. Ông Chernovetskiy ngay sau đó là rời khởi Ukraina để tránh những vụ lục soát, – nd).

“bằng những hành động như thế này người ra tước quyền của dân bầu chọn chính quyền. Điều này trái với Hiến pháp. Vấn đề là không phải nói về bản thân tôi, mà nói về sự tiêu diệt chính quyền tự quản địa phương. Điều đang diễn ra là bất hợp pháp. Đã triển khai một chiến dịch bôi nhọ rộng rãi “, – ông Klichko tuyên bố hôm thứ 4 trước báo giới.

Ông cũng lưu ý rằng, với tư cách là thị trưởng do nhân dân Kyiv bầu nên ông sẽ làm việc để triển khai những thay đổi mà ông đã hứa với cử tri thành phố.

Ông Klichko trả lời báo chí về người được báo chí mệnh danh là “Người trông coi” tp Kyiv Vadim Stolar ông Klichko: “Tôi không có quan hệ gì với ông ấy. Tôi quen biết nhiều doanh nhân và các chính trị gia. Tất cả các quyết định được thông qua trong văn phòng của tôi và tôi chịu trách nhiệm về các quyết định”.

Ông Klichko cũng nêu những thành tích của ông trong nhiệm kỳ làm thị trưởng. “Nói riêng đó là gia tăng đáng kể ngân sách, thu hút đầu tư, xóa bỏ bạn bỏ phiếu hộ trong HĐ Kyiv. Đã xây dựng 25 nhà trẻ, 8 nhà trường, sửa chữa 900 ki lô mét đường phố, làm mới lại 360 công viên, áp dụng Hệ thống mua sắm công Prozorro đầu tiên”, – ông Klichko kể.

Ông Klichko cũng hứa rằng, trong mọi trường hợp ông vẫn là người thị trưởng và sẽ bảo vệ quyền của người dân Kyiv được lựa chọn dân chủ.

Những dám mây đen treo trên đầu Klichko từ ngày 11 tháng 7, khi ông chánh VP tổng thống Bogdan đã nói sẽ thay thế chủ tịch UBHC Kyiv.

Theo giả thiết của Klichko, ông Zelenskiy dự định đặt “người của mình” vào ghế chủ tịch Kyiv.

Lưu ý rằng, vào năm 2010 người dân Kyiv từng đã nhìn thấy tình hình như thế này xảy ra với ông Chernovetskiy dưới chế độ Yanukovich. Ông Alexander Popov đã được Yanukovich cử thay thế ông Chernovetskiy.

Nguồn: Segodnya

»Cùng chủ đề