Tòa pháp hiến xác định tính hợp pháp của sắc lệnh tổng thống giả tán quốc hội nhưng không dừng được quá trình bầu cử trước thời hạn.

Người đứng đầu UBBC Tetiana Slipachuk tuyên bố rằng, tòa pháp hiến không thể bằng quyết định của mình dừng việc tiến hành bầu cử bất thường ĐBND vào quốc hội Ukraina.

Theo lời bà, tòa pháp hiến thông qua
quyết định chỉ về tính chất hợp hiến của sắc lệnh tổng thống về giải tán quốc
hội Ukraina đã được ban ra.

Tuy nhiên, trong trường hợp thừa nhận
tính chất không hợp hiến của sắc lệnh thì UBBC trung ương buộc phải phân tích
động cơ của quyết định và xác định tiếp theo sẽ làm gì.

“Nếu như họ tuyên bố sắc lệnh của tổng thống không hợp hiến thì điều này có nghiã rằng, không có sắc lệnh như thế được ban ra – chúng tôi không có cơ sở pháp lý nào để chi tiền ngân sách (cho bầu cử, -nd), – bà Sliparchuk nói.

Bà cho biết quá
trình chuẩn bị cho bầu cử đã bắt đầu và không thể trì hoãn nó được.

Hiện UBBC trung ương đã ở giai đoạn
đăng ký cuối cùng và sẽ kết thúc giai đoạn này vào ngày 20 tháng 6.

Tiện thể, tòa pháp hiến có thời gian xem xét tính hợp hiến của sắc lệnh tổng thống về giải tán quốc hội tới ngày 29 tháng 6.  

Sau khi tổng thống Zelenskiy đăng quang ông đã ban bố sắc lệnh giải tán quốc hội ngày 22 tháng 5, tieeeos theo là một ssoos ĐBND phái MTND đã khiếu nại lên Tòa pháp hiến Ukraina đòi phán quyết về quyết định này của tổng thống có hiến hiến hay không.

Nguồn: Fakty

»Cùng chủ đề