Vào lúc 10:05 Vladimir Litvin tuyên bố khai mạc phiên họp bất thường quốc hội Ucraina. “Khai mạc phiên họp bất thường Rađa Tối cao”, – ông nói.

Vào lúc 10:05 Vladimir Litvin tuyên bố khai mạc phiên họp bất thường quốc hội Ucraina. “Khai mạc phiên họp bất thường Rađa Tối cao”, – ông nói.

Trong phòng họp có 250 đại biểu đăng ký có mặt.

Đến thời điểm hiện tại khối BYUT và Đảng khu vực vẫn tiếp tục cùng lúc phong tỏa diễn đàn quốc hội.

Đại diện hai khối đại biểu này án ngữ các phía từ chủ tịch đoàn, chỉ bỏ ngỏ khu ghế chủ tịch.

Đại biểu khối BYUT chiếm phòng họp từ lúc 7:00, còn đảng khu vực xuất hiện muộn hơn, lúc 9:00 họ bắt đầu phong tỏa lối vào văn phòng của chủ tịch quốc hội Vladimir Litvin, do đó đã xảy ra đụng độ với lực lượng bảo vệ.

Hiện tại, phong tỏa diễn đàn quốc hội chủ yếu là các đại biểu đảng khu vực, còn lối lên chủ tịch đoàn do khối BYUT án ngữ.

Hai phó chủ tịch quốc hội là Alechsandr Lavrinovich và Nhikolai Tomenko vẫn xuất hiện tại vị trí trên chủ tịch đoàn.

Phương Anh
theo Podrobnosti, Tin tức Ucraina