Chủ tịch quốc hội Ucraina Vladimir Litvin dự báo tình hình chính trị trong quốc hội sẽ lại được xáo lên bởi các nố lực giành quyền kiểm soát tiền tín dụng của IMF của các đại biểu.

“Tất nhiên, sẽ có xáo động. Ở cơ quan chúng tôi, cứ hễ tiền xuất hiện là lập tức xuất hiện rất nhiều người muốn chia sẻ nó”, – chủ tịch quốc hội nói.

Ông Litvin cũng đồng thời nhắc lại rằng một phần khoản tín dụng lần hai sẽ dành để bù đắp thâm hụt ngân sách quốc gia, phần còn lại – “về bản chất sẽ chỉ là tiền quá cảnh, vì tiền sẽ được dùng để thanh toán nợ nước ngoài”.

Theo ông, phải xem xét kỹ tiền của IMF chính xác là dùng vào việc gì.

Nói về phần tín dụng dùng để trả nợ, chủ tịch quốc hội nhấn mạnh tầm quan trọng phải suy nghĩ làm thế nào để không tăng nợ quốc gia và tìm kiếm nội lực trong nước.

“Chỉ có một phương sách duy nhất – phải đánh thật mạnh vào tay để bớt ăn cắp đi. Vì với định hướng này cả chính quyền sẽ biến thành một băng nhóm tội phạm chỉ chuyên đi rút ruột nhà nước”, – ông nói.

Phuong Anh
theo UNIAN