(DN.ODESA) – Hai tuần là khoảng thời gian dành cho nghị viện Ucraina bầu ra vị chủ tịch, người sẽ có khả năng liên kết những người xung quanh và tạo ra một liên minh mới – phát biểu của lãnh tụ Đảng “Thống nhất” ông Igor Kril.

Theo ý kiến của ông, tổng thống Ucraina Vichto Yushenko đã ngừng hiệu lực của sắc lệnh giải tán Quốc Hội để tạo điều kiện cho các lực lượng chính trị thảo luận về vấn đề liên minh.

“Chủ tịch phải là người có thể liên kết phần lớn những người xung quanh và thành lập một liên minh với đa số phiếu tán thành. Theo những số liệu tôi đang xem, có hai người có khả năng là Ivan Plush (cựu chủ tịch Quốc hội hai nhiệm kỳ, đại diện của Đảng dân tộc) và Vladimir Litvin (cựu chủ tịch Quốc hội, lãnh tụ của khối Livina) – Kril cho biết trong cuộc họp báo ở Donetsk ngày chủ nhật, 23 tháng 11.

Theo ông, liên minh mới phải bãi bỏ chức vụ của chính phủ “không chuyên nghiệp” dưới tay Tymoshenko, và thiết lập một chính phủ dám đứng ra chịu trách nhiệm về tình hình đất nước, đưa Ucraina thoát khỏi cuộc khủng hoảng kinh tế.

Kril đồng thời cho hay, nếu vấn đề này không được giải quyết, thì cần phải tiến hành bầu cử. Trong khi đó quan điểm của các nhà chính trị lại cho rằng, có thể thành lập một liên minh bất kỳ để cứu vãn tình thế, ví dụ liên mình giữa khối Yulia Tymoshenko và Đảng khu vực, khối Yulia Tymoshenko, đảng dân tộc và khối Livina, hoặc cũng có thể giữa Đảng khu vực, khối Livina và Đảng dân tộc.

“Nếu chủ tịch là Plush, thì rõ ràng trong liên minh sẽ không có BYUT. Nếu là Litvin, BYUT có thể có hoặc không có trong liên minh mới. Kể cả trong trường hợp có BYUT thì Tymoshenko sẽ phải từ chức thủ tướng” – Krill nói.

NNC
theo Kores