Chủ tịch khối “NU-NS” tại quốc hội Ucraina, đồng thời là chủ tịch khu ủy đảng ở Kyiv của đảng “Ucraina của chúng ta” (NSNU), ông N.Martynhenko nhận xét về Đại hội của đảng “Ucraina của chúng ta” rằng, Đại hội đảng ngày hôm nay khẳng định những chờ đợi xấu nhất của hội đồng khu ủy đảng ở Kyiv

Ông N.Martynhenko nói: “theo đạo diễn của lãnh đạo đảng quá trình của đại hội VII của “Ucraina của chúng ta” đã khẳng định những chờ đợi xấu nhất của hội đồng khu ủy đảng ở Kyiv. Những xu hướng hủy hoại những nền tảng đân chủ rất nguy hiểm và biến lực lượng chính trị của chúng ta thành “Hiệp hội cổ phần kín” đã chiến thắng ở trong đảng”.

Ông Martynhenko nói tiếp: “Lời kêu gọi từ người lãnh đạo đảng đòi trả thù “không cần tòa và điều tra” đối với một số đảng viên của đảng và tổ chức đảng khu vực mạnh nhất, tổ chức mà đã dũng cảm có quan điểm riêng đối với tương lai của đảng “NSNU”. Rất tiếc giả-lãnh tụ đã cố tình sử dụng đảng vào mục đích chính trị cá nhân, như một công cụ dễ bảo ban nhằm làm mất ổn định tình hình quốc gia”.

Theo ông, “trong tình hình này thì không thể nói gì đến dân chủ, đến tương lai chính trị của đảng “Ucraina của chúng ta”. Ông cho biết sắp tới. tổ chức đảng khu vực Kyiv sẽ bàn thảo quyết định của đảng và sẽ tự quyết định về thành viên của mình trong đảng.
Ông Martynhenko cũng cho biết là sẽ không từ bỏ liên minh tại quốc hội.

Như hãng tin “UNIAN” đã đưa, đại hội đảng “NSNU” đã thông qua quyết định thay lãnh đạo của khu ủy đảng ở Kyiv theo lời đề nghị của Bà Lyapina. Bà này đề nghị sẽ đăng ký lại tổ chức đảng “NSNU” ở Kyiv. Trước đó, ngày 26 tháng 6 tổ chức đảng khu vực Kyiv đã tuyên bố là không tham gia đại hội đảng ngày 27 tháng 6.

Tổng thống Ucraina V.Yuschenko, người cầm đầu đảng “NSNU” kêu gọi đaị hội đảng đánh giá sự từ chối tham gia đại hội của tổ chức đảng khu vực Kyiv do ông Martynhenko lãnh đạo.
Cũng theo tin “UNIAN” thì đại hội đảng “NSNU” lần thứ VII đã quyết định dùng tên cũ của mình là “Ucraina của chúng ta” (NU), bỏ chữ Liên minh nhân dân (NS).

Hoàng xuân Kiểm
theo UNIAN