Chủ tịch Hội đồng của một xã ở tỉnh Sumska bị bắt giữ vì nhận đút lót 2,6 triệu Hrivnia.

Cơ quan an ninh Ukraina SBU cùng với công tố quân sự đã bắt giữ chủ tịch Hội đồng của một xã ở tỉnh Sumska khi người này nhận đút lót 2,6 triệu Hrivnia.

Ông chủ tịch đòi một doanh nhân 100 ngàn đô la để được quyền thuế lô đất nông nghiệp 500 héc ta.

Đã khỏi tố hình sự theo tội danh 368/3 bộ LHS Ukraina. Vào cuối tháng 4 một đại biểu Hội đồng Toretsk cũng bị bắt giữ khi nhận hối lộ 20 ngàn đô la đưa cho một cán bộ SBU.

Nguồn: Lb.ua

»Cùng chủ đề