Chủ tịch Hội đồng EU Donald Tusk phát biểu tại quốc hội Ukraina bằng tiếng Ukraina trong phiên họp ngày 19 tháng 2.

Chủ tịch HĐ Châu Âu đã phát biểu ở quốc gội Ukraina nhân kỷ niệm 5 năm Cách mạng phẩm giá và bắt đầu cuộc chiến tranh vũ trang của Nga chống Ukraina, PV TTX UNN đưa tin.

Ông Donald Tusk đã phát biểu hẳn bằng tiếng Ukraina.

Chính trị gia Châu Âu trích dẫn thơ của Galina Kruk – “Tất cả chúng ta là Châu Âu, là những người đang lo lắng nhất…”.

Ông Tusk đồng thời đánh giá rằng người Ukraina đã đứng vững trong thời điểm thử thách nặng nề của lịch sử, cho dù những ý đồ quân xâm lược và các “chính trị vô liêm sỉ”…

“Không thể có một Châu Âu công bằng mà lại không có Ukraina. Cũng không thể có một Châu Âu an ninh mà không có Ukraina an toàn. Nói ngắn gọn, không thể có Châu Âu mà thiếu Ukraina”, – ông Tusk kết luận.

Nguồn: UNN/Glavred

»Cùng chủ đề