Chủ tịch Ủy ban Châu Âu (EC) Jose Barrozou lưu ý rằng Hiệp định về hiệp hội Ukraina-EU là một tài liệu đôi bên, còn việc thay đổi nó chỉ có thể là do các bên của Hiệp định. Chủ tịch EC trả lời cho tổng thống Nga Vladimir Putin – những rào cản mới (của chính phủ Nga) đối với Ukraina mâu thuẫn với các thỏa thuận về tạm thời hoãn áp dụng khu vực mậu dịch tự do. Đại diện của Ủy ban Châu Âu Pere Hansen đã thông báo về nội dung bức thư của Barrozou gửi tổng thống Nga, PV thường trú của Unian ở Brussel đưa tin.

Theo lời của bà Hansen, trong thư chủ tịch Barrozou lưu ý tổng thống Putin rằng, đề xuất hoãn tạm thời áp dụng Hiệp định về Hiệp hội đối với phần khu vực tự do mậu dịch toàn diện và sâu sắc đã được thỏa thuận vào ngày 12 tháng 9. 

“Chủ tịch Barrozou đã lưu ý cho các nước thành viên và đã nhận được sự thỏa thuận cho những bước đi lập pháp cần thiết mà ông nhìn thấy trong những ngày mới đây. Đề xuất hoãn tạm thời áp dụng khu vực mậu dịch tự do liên quan đến việc để tiếp tục áp dụng chế độ ưu đãi giữa Nga và Ukraina, và điều đó cũng đã được thỏa thuận trong thời gian gặp gỡ ba bên ngày 12 tháng 9. 
Trong sự tương quan đó chủ tịch EC đã tỏ thái độ lo ngại về những biện pháp mới của chính phủ Nga khi họ đề ra những rào cản thương mại mới giữa Nga và Ukraina, bởi vì điều đó mâu thuẫn với các thỏa thuận trong cuộc gặp gỡ ba bên”, – bà đại diện EC nói.

Hoàng Xuân Kiểm
theo Unian