Chữ Thập Đỏ quốc tế (MKKK) đã gửi tới lãnh thổ do chiến binh kiểm soát (ORDLO) 10 xe tài hàng hóa cứu trợ nhân đạo. Cơ quan bảo vệ biên giới Ukraina thông báo.

“Qua điểm thông hành vào-ra “Novotroitske” đã có 10 xe tải đi qua, chở hàng cứu trợ nhân đạo của MKKK tới lãnh thổ do chiến binh kiểm soát. Các xe vận chuyển hàng thực phẩm, các hàng vệ sinh, hàng y tế tổng cộng 141 tấn của Chữ Thập Đỏ quốc tế”, – trong thông báo cho biết.

Lưu ý rằng, hàng viện trợ nhân đạo của MKKK được đưa tới cứu trợ cho người dân đang sống dưới chế độ của quân li khai được gọi là “DPR” và “LPR”.

Đức là quốc gia tích cực cứu trợ cho lãnh thổ bị chiếm đóng “ORDLO”. Đức đã chi 6,5 triệu euro viện trợ nhân đạo thông qua MKKK ở Ukraina.

Nguồn: Lb.ua

»Cùng chủ đề