Ủy ban quốc tế Chữ Thập Đỏ và tổ chức Liên hợp quốc ngày 1 tháng 9 đã gửi tới lãnh thổ bị chiếm đóng ở Donbass 8 xe tải lớn hàng viện trợ nhân đạo.

Thông tin được đăng tải trên website của cơ quan bảo vệ biên giới quốc gia Ukraina.

Các xe hàng của Chữ Thập Đỏ quốc tế được đưa tới lãnh thổ bị chiếm đóng qua các điểm thông hành trên giới tuyến tạm thời.

“Hàng hóa trong các xe bao gồm vật dụng vệ sinh và thực phẩm, hàng hóa dược liệu và đồ dung y tế. Tổng trọng lượng là 105 tấn.

Trước đó Chữ Thập Đỏ quốc tế cũng nhiều lần chuyển hàng viện trợ nhân đạo vào lãnh thổ bị chiếm đóng.

Nguồn: lb.ua

»Cùng chủ đề