Những vần thơ Nga rss Những vần thơ Nga

Ở nước ngoài sướng lắm phải không em? Bốn giờ sáng dậy soạn hàng ra chợ Tuyết rơi đầy cũng trở nên gắn bó Chợ thưa người cái lạnh ngấm thêm sâu. Nơi quê nhà chẳng thể hiểu nổi đâu Bữa cơm trưa trong cái bình lạnh cứng Buốt chân tay hết ngồi xong lại đứng Đếm thời gian bằng những bước chân qua Chợ trời Âu ở nơi nào cũng thế Mấy sạp hàng kê thêm vài cái ghế Túm...