Hội đồng hương Vĩnh Phú rss Hội đồng hương Vĩnh Phú

Mẹ của chị: Đinh Thị Tám - "Quách Khánh Băng". Thanh viên hội Đồng hương Vĩnh Phú Sau một thời gian lâm bệnh do tuổi cao sức yếu. Mặc dầu được gia đình con cháu cùng các y bác sỹ tận tình cứu chữa. Nhưng vẫn không qua khỏi và đã Từ trần hồi 4h25’ sáng ngày 1/9/2019. Cụ tên là: Nguyễn Thị Thìn. Sinh năm 1928 Lễ phát tang vào hồi 13h cùng ngày 1/9/2019 Hoả táng tại Đài hoá thân Phú Lộc...

Ban chấp hành Hội ĐH Vĩnh Phú tại Odessa họp tổng kết công tác Hội sau một năm hoạt động 

Hội đồng hương Vĩnh phú tại Odessa được thành lập ngày 15-12-2016 và đi vào hoạt động từ tháng 1-2017 theo Điều lệ của Hội đã được thông qua trong cuộc họp toàn thể. Sự ra đời của Hội đã được đông đảo bà con là những người quê hương Vính phú và các con cháu dâu rể quan tâm và đồng lòng ủng hộ. Vừa qua, tại văn phòng Hội ở nhà hàng Hương sen, Ban chấp hành Hội đã họp...