Ban lãnh đạo Cty TNHH “Chợ hàng công nghiệp” (Chợ Ki lô mét số 7) tuyên bố về cuộc tấn công xâm chiếm mới.

“Chúng tôi nhận được thông tin nói rằng một nhóm xâm chiếm từng nhiều lần nỗ lực xâm chiếm gói cố phần kiềm soát Chợ Ki lô mét số 7, kể cả băng f cách giả mạo và quyết định giả của tòa án, lại một lần nữa có sáng kiến tấn công chợ và tài sản của chợ”. Không loại trừ khả năng xâm chiếm bằng vũ lực, – lãnh đạo xí nghiệp chợ Ki lô mét số 7 thông báo.

Những vụ tấn công của kẻ xâm chiếm đại diện cho các nhóm tài chính lớn lên chợ Ki lô mét số 7 được tiến hành 3 năm nay liền.

Lãnh đạo xí nghiệp đòi: để cho chợ làm việc trong khuôn khổ pháp chế và tất cả những tin ồn ào và buộc tội trong những việc xấu xa mà những kẻ xâm chiếm thường xuyên đưa tintrên báo  báo chí truyền thông là do nguyên nhân từ nguyện vọng của họ muốn chiếm một xí nghiệp lớn đang làm việc.

Công ty TNHH “Cợ hàng hóa công nghiệp” đòi hởi quyền lợi của mình trong khuôn khổ pháp luật và theo luật pháp hiện hành của Ukraina.

Các cơ quan chức năng SBU, Cảnh sát và Công tố đã được thông báo về những ý đồ của kẻ xâm chiếm.

Nguồn: Ban lãnh đạoChợ hàng công nghiệpOdessa.

»Cùng chủ đề