Tòa thị chính Odessa đã công bố kết quả thu ngân sách trong tháng 1 năm 2017.

Theo lời giám đốc sở tài chính Svetlana Bedrega, thu ngân sách trong tháng 1 vượt kế hoạch 25%.

Quan chức này cho biết, kể từ đầu năm nhân sách thành phố nhận được 381 triệu Hrivnia, nghĩa là tăng thêm 25% so với kế hoạch đề ra.

Ngoài ra, Svelana Bedrega thông báo về việc gia tăng thu ngân sách phát triển thành phố 70 triệu nhờ bán bất động sản trong cân đối tài sản của thành phố và cho thuê các khoảnh đất.

Đồng thời cho tới ngày hôm nay đối với công chức, diện các xí nghiệp diện ngân sách đã được thanh toán hết nợ lương.

Video: Biển Odessa nhìn từ trên cao >> 

Nguồn: Odessa-life

»Cùng chủ đề