Quyết định này của chính queyefn thành phố bắt đầu có hiệu lực, phòng báo chí phái BPP-Đoàn kết tại Hội đồng thành phố cho biết.

“Quyết định đã được công bố trên báo “Kreschatik”, cũng có nghĩa là kể từ ngày hôm nay nó bắt đầu có hiệu lực. Chính quyền thành phố tiến hành công tác giải thích với các doanh nhân. Chúng tôi sẽ gửi thư tới các đại diện doanh nghiệp để thông báo cho họ về quyết định này”, – trong thông báo nói.

Hội đồng thành phố khuyến nghị các cơ quan cấp phép thực hieenju kiểm tra các chủ thể kinh tế về việc thực hiện quyết định này của chính quyền.

Lưu ý rằng, quyết định cấm bán rượu và nước uống có cồn được Hội đồng Kyiv thông qua ngày 22 tháng 9. Việc cấm này không phỏi biến tại các cơ sở tiêu thụ như Nhà hàng, khách sạn mà chỉ cấm tại các cửa hàng bán lẻ và tiêu thụ lẻ như quán giải khát, nhà ăn nhanh.

Những người bi phạm quy định này có nguy cơ bị phạt bằng tước giấy phép kinh doanh nước có cồn.

Nguồn: Lb.ua

»Cùng chủ đề