Trong phiên họp ngày 1 tháng 3 chính phủ Ukraina đã thông qua trật tự cho hàng vào ra ở khu vực ATO do cơ quan SBU đề xuất nhằm giải quyết vấn đề phong tỏa Donbass. Thủ tướng Ukraina Vladimir Groisman cho biết thêm rằng danh mục của những hàng hóa này sẽ được thông qua riêng rẽ, TTX “Interfax-Ukraina” đưa tinn.

Theo lời thủ tướng sẽ thu hút sự tham gia của nhiều bên quan tâm vấn đề này vào sự kiểm soát để tránh việc lạm dụng và sau đó một tháng sẽ tiến hành phân tích tình hình.

Những đ xuất

“Quyết định tiên liệu thiết lập các điểm kiểm soát để theo dõi hàng di chuyển và sự tương thích với các quyết định đã thông qua. Điều chính yếu –  những gi đã quyết định cho phép là cho đi qua, tất cả những thứ khác là cấm cho đi qua, tất cả, không loại trừ”, – thủ tướng giải thích.

Giám đốc ban tham mưu của trung tâm ATO trực thuộc cơ quan an ninh Gennady Kuznetsov đánh giá rằng, dự án về trật tự được đưa ra nhằm xác định chế độ tư pháp cho sự di chuyển hàng hóa, kể cả những hàng thuộc trợ giúp nhân đạo vào các khu vực đang tiến hành ATO qua tuyến xung đột hoặc trong giới hạn của khu vực đó.

Ai sẽ thực hiện các đòi hỏi của tài liệu này

Hiệu lực của tài liệu này phố biến tới các cá thể và các chủ thể kinh doanh, những người thực hiện chuyển hàng hóa qua khu vực ATO.

Tài liệu quy định sự hạn chế danh sách hàng hóa. Nới riêng, điều này liên quan tới những ngành:

  • Ngành luyện kim;
  • Ngành chế biến quặng;
  • Ngành năng lượng;
  • Các hạng mục hạ tầng cơ sở cấp bách.

Đồng thời trong khuôn khổ trợ giúp nhân đạo có tiên liệu tới việc cung cấp hàng thực phẩm và thuốc men. Việc phong tỏa Donbass đã dẫn tới việc ngày 14 tháng 2 nhà máy nấu thép tp Alchevsk của tập đoàn ISD ngừng hoạt động.

Lưu ý rằng, trước đó bộ trưởng nội vụ đã đề nghị cho phép bộ những quyền hạn mở rộng để giải tỏa cuộc phong tỏa hàng hóa ở khu vực ATO do một số cựu binh và những người khác tiến hành từ 25 tháng 1 tới nay.

Nguồn: Fakty

»Cùng chủ đề