Bộ trưởng của HĐBT Ukraina Dmitry Dubilet nói rằng chính phủ dự định bãi bỏ các sổ lao động cá nhân bắt buộc ở Ukraina.

Ông Dubilet đã thông báo điều này trên trang của mình trên mạng Facebook.

“Hôm nay chúng tôi đưa ra một dự luật của chính phủ sẽ xóa bỏ tính chất bắt buộc của sổ lao động cá nhân“, thông báo cho biết. Theo Bộ trưởng, công dân sẽ không được yêu cầu nộp sổ lao động của họ cho người sử dụng lao động khi tuyển dụng. Theo đó, nhà tuyển dụng không cần phải kiểm tra hoặc lưu giữ nó.

Thực tế là trong các Đăng bộ điện tử của nhà nước các dữ liệu về thâm niên của tất cả người lao động Ukraina kể từ năm 2000 đã có sẵn. Để tính lương hưu hoặc các khoản thanh toán xã hội khác những dữ liệu này đã được sử dụng, ông Dubilet nói.

Cần lưu ý rằng công dân sẽ có thể dễ dàng nhận được một tài liệu điện tử với thông tin về quá trình lao động của họ từ trên Internet. Họ có thể lấy ra và cung cấp tài liệu này cho nhà tuyển dụng, nếu phải xác minh thời gian phục vụ của người nộp đơn từ sổ đăng bộ chính thức. Để có được tài liệu này, một công dân sẽ cần thực hiện một vài cú nhấp chuột và sử dụng chữ ký số hóa.

“Nếu bạn có thời gian làm việc trước năm 2000, bạn sẽ có cơ hội nhập thông tin này vào đăng bộ điện tử – một mình hoặc thông qua chủ sử dụng lao động. Sau đó, bạn sẽ không cần lưu sổ lao động của mình như là phương tiện lưu trữ. Tất nhiên, chúng tôi không thể cấm thông tin về quá khứ trong sổ lao động nếu ai đó muốn lưu sổ lao động để làm “Bộ sưu tập”. Chúng tôi vẫn có thể yêu cầu chủ nhân của mình ghi chú và đóng dấu vào đó. Nhưng bây giờ, cả bạn và nhà tuyển
dụng đều không bắt buộc phải làm điều này “, – ông Dubilet  nhấn mạnh.

Bộ trưởng hy vọng luật sẽ được thông qua, và thông qua các nghị định liên quan và bắt đầu mọi thứ về mặt kỹ thuật trong năm nay.

Nguồn: censor

»Cùng chủ đề