Tài liệu được công bố trên website của HĐBT và có hiệu lực sau đó 10 ngày. >>Документ

Cấm các chủ thể kinh tế di chuyển vào/ra giới tuyến với lãnh thổ tạm thời bị chiếm đóng các hàng hóa, ngoại trừ thực phẩm và thuộc men trong khuôn khổ hàng cứu trợ nhân đạo, đồng thời cả những hàng hóa và sản phẩm bảo đảm cho hoạt động và phục vụ hoặc cần thiết trong quá trình sản xuất của ngành luyện kim, khải thác quặng, than và ngành năng lượng, của các hạng mục hạ tầng cơ sở nghêm trọng theo danh mục và khối lượng được bộ các vấn đề lãnh thổ tạm thời bị chiếm đóng và di tản trong nước và bộ phát triển thương mại quyết định cho phép.

Các chủ thể kinh tế được phép di chuyển hàng hóa tuyệt nhiên chỉ bằng đường sắt, ngoại trừ các trường hợp khi hàng hóa di chuyển vào/ra thuộc các trung tâm vận chuyển hàng cứu trợ.

Trong khi đó theo quyết định này, trong những trường hợp đặc biệt theo quyết định của Trung tâm điều phối và theo thỏa thuận với người lãnh đạo ATO có thể được phép di chuyển qua giới tuyến tạm thời những hàng hóa nhằm mục đích phản ứng tác chiến, cảnh báo và dập tắt những hậu quả do hòa cảnh xã hội và kinh tế đặc biệt xảy ra đe dọa tới tính mạng con người làm cho không thể thực hiện được những đòi hỏi của trật tự theo quyết định này.

Chính phủ cũng quy định những cơ quan có trách nhiệm kiểm soát các thực hiện kiểm soát việc thi hành trật tự quy định hàng hóa vào/ra trên giới tuyến tạm thời.

Nguồn: Lb.ua

»Cùng chủ đề