HĐBT Ucraina đã hạ thấp bớt điều kiện để các ngân hàng được chính phủ tái đầu tư.

Theo quy định mới đã được phê chuẩn, chính phủ sẵn sàng tham gia tăng vốn cho các ngân hàng nếu được sở hữu không dưới 60%+1 cổ phiếu. Trong đó 15% cố phiếu phải được chuyển sang quản lý của nhà nước hoặc thuộc về nhà đầu tư khác cũng tham gia tái đầu tư ngân hàng. Két quả là nhà nước phải được kiếm soát (dộc lập hoặc đồng kiểm soát) không dưới 75%+1 cổ phiếu.

Hồi giữa tháng 4 thủ tướng Timosenko đã có thông báo về tỷ lệ cổ phiếu của các ngân hàng được đầu tư sẽ chuyển vào sở hữu của nhà nước. Lúc đó tỷ lệ này là 99% cổ phiếu của ngân hàng Rodovid Bank, Ukrprombank và Ukrgasbank. Quá trình thương lượng với đại diện ngân hàng “Tài chính và Tín dụng” chưa kết thúc, vì các cổ đông đề nghị ngân hàng này được hưởng tỷ lệ đặc biệt 60%+1, thêm 15% chuyển cho nhà nước quản lý. Sau đó ngân hàng Ukrgasbank cũng đưa ra đề nghị tương tự.

Các nhà tham gia thị trường nói rằng điều kiện ưu đãi được các đại biểu quốc hội Constantin Jevago (BYUT) và Vasyli Gorbal (đảng khu vực) vận động, vì các nhà băng của các đại biểu này đang ứng cử cho quy chế được tái đầu tư.

Bộ tài chính cũng không thể giải thích lý do các điều kiện để tái đầu tư lại được giảm nhẹ so với dự định ban đầu. “Quy định được thông qua sau những tranh cãi kéo dài. Hiện nay chúng tôi chỉ có thể coi đó là văn bản đã được thông qua. Tôi khó bình luận được việc này”, – thứ trưởng bộ tài chính Andrây Kravets cho Delo biết.

75%+1, đó mới chỉ là lời nói

Trong lúc này theo ý kiến chủ tịch Ukrgasbank Vasyli Gorbal, tuyên bố của các quan chức rằng chính phủ sẽ tái đầu tư nếu được sở hữu 75%+1 cổ phiếu, trên thực tế mới chỉ là lời bàn. “Trong các văn bản cơ sở trước đó chỉ đưa ra tiêu chuẩn 50%+1 cổ phiếu, giờ HĐBt tăng lên 60%+1. Khi các quan chức nói đến chuyện chuyển 75% vào sở hữu nhà nước thì đó chỉ là lời bàn”, – ông này nói.

Các cổ đông được an toàn

Các chuyên gia phân tích đánh giá điều kiện mới như là sự nhượng bộ giữa chính phủ và các cổ đông của ngân hàng. Nếu nhà nước chỉ nắm 60%+1 cổ phiếu, các chủ ngân hàng sẽ còn khả năng phong toả việc bán ngân hàng cho bên thứ ba.

“Tỷ lệ này dành cơ hội cho các cổ đông chính bảo đảm an toàn trước khả năng bán ngân hàng, nếu nhà nước quyết định bán cổ phiếu của mình. Mà khi các cổ đông còn muốn giành lại ngân hàng thì còn thấy lạc quan hơn khi một số cổ đông muốn chuyển đến 99% cổ phiếu cho nhà nước. Điều đó có nghĩa là họ còn quan tâm đến số phận doanh nghiệp của họ”, – chuyên gia phân tích công ty đầu tư “Troica Dialogue Ucraina” Evghenhi Grebenhuk có ý kiến.

Phuong Anh
theo Delo