Tổng thống Ucraina Victor Iusenco vừa thông báo về kết quả Hội nghị bàn tròn “chống khủng hoảng” họp ngày 27-2 tại Ban thư ký tổng thống Ucraina nhằm phối hợp hành động tất cả các cơ quan chính quyền và các lực lượng chính trị trong điều kiện kinh tế khủng hoảng. Hội nghị đã nhất trí về ba bước tiến hành chính.

Theo tin từ ban thư ký báo chí tổng thống V. Iusenco cho biết, bước thứ nhất là ký trong ngày hôm nay (27-2) thông báo chung, trong đó tóm tắt tình hình kinh tế hiện nay của Ucraina và thể hiện nhất trí cao trong cuộc chiến chống khủng hoảng của các bên tham gia hội nghị. “Đây là lời kêu gọi với cả lực lượng đối lập: hãy dùng nỗ lực chung để đáp trả hiệu quả với khủng hoảng”, – tổng thống nhấn mạnh. Bản thông báo chung sẽ được Tổng thống Ucraina, chính phủ và Ngân hàng nhà nước ký. “Các chữ ký có thể được mở rộng”, – V.Iusenco cho biết.

Bước thứ hai – xây dựng vị thế chung trong hợp tác với Quỹ tiền tệ thế giới IMF. V.Iusenco nhấn mạnh, nhóm làm việc phải thảo ra được một văn bản thể hiện nhất trí chính trị của tất cả các nhánh quyền lực trong việc giải quyết các vấn đề kinh tế cụ thể hiện nay. “Chúng tôi xây dựng văn bản đó như quyết tâm thư chính trị để hiện thực hoá nó. Quyết tâm thư thể hiện tất cả các biện pháp chống khủng hoảng phải được thực hiện trong đó cả bằng con đường thông qua Rađa Tối cao”, – người đứng đầu đất nước nói.

Các thành viên tham gia hội nghị đã nhất trí đến 15:00 ngày thứ hai, 2-3, văn bản đó sẽ được trình và phê chuẩn trong khuôn khổ nhóm chuyên gia đại diện cho các bên tham gia hội nghị.

Bước thứ ba. Nhất trí thành lập nhóm làm việc bao gồm đại diện cho các bên tham gia hội nghị, nhằm mục đích xây dựng gói biện pháp chung chống khủng hoảng. “Nội dung gói biện pháp này sẽ thể hiện trách nhiệm chính trị của các bên về các những quyết định không hề đơn giản hôm nay”, – V.Iusenco nhấn mạnh. Theo tổng thống trước hết đó là vấn đề ngân sách 2009 và các vấn đề kinh tế chung.

phương Anh tổng hợp
theo theo Liga