Thủ tướng Ucraina Yulia Timosenko hy vọng đến kỳ họp Rađa Tối cao tới nhiệm kỳ đại biểu các hội đồng địa phương sẽ được tăng lên thành 5 năm.

Theo hãng Unian đưa tin, bà tuyên bố như vậy tại cuộc họp báo hôm 23-5.

Thủ tướng cũng cho biết, Rađa Tối cao có thể phê chuẩn quyết định đó ngay tại kỳ họp lần này, còn đến kỳ sau sẽ thông qua.

“Ngay trong lần trình đầu tiên chúng tôi có đầy đủ khả năng để bỏ phiếu”, – bà Timosenko nói.

Bà nhấn mạnh, đại biểu Rađa Tối cao và đại biểu hội đồng địa phương phải có cùng quy định về nhiệm kỳ.

“Và vì vậy tôi tin rằng lương tâm sẽ xuất hiện (ở các đại biểu quốc hội), và họ sẽ bỏ phiếu sửa đổi Hiến pháp mục liên quan đến chủ tịch thị trấn, thị tứ, thành phố huyện, ngoài ra, là các hội đồng địa phương. Tất cả đều phải có nhiệm kỳ 5 năm. Vì chúng ta không cần hỗn loạn, chúng ta cần sao cho mọi người cùng làm việc như nhau và cùng đưa ra kết quả trong cùng một nhiệm kỳ”, – bà Yulia Timosenko nói.

Lê Tâm
theo UNIAN