Thủ tướng Yulia Timosenko dự báo thâm hụt ngân sách 2009 ở mức dưới 5% GDP. Bà tuyên bố như vậy ngày hôm nay tại buổi lễ chính thức công bố dự thảo ngân sách quốc gia năm 2010.

“Dĩ nhiên là chúng ta không hoàn thành ngân sách được ở mức 2,96% (thâm hụt). Theo như tôi cảm thấy thì tối đa sẽ là 5%…Có thể sẽ thấp hơn, nếu đến cuối năm chúng ta thực hiện việc thu thuế vào ngân sách từ các công ty độc quyền quốc gia”, – thủ tướng nói.

Chính phủ dự định chi 50 tỷ grivna trong năm 2010 tăng vốn cho các ngân hàng bằng nguồn phát hành trái phiếu quốc gia nội bộ.

Ngoài ra, chính phủ có kế hoạch trong năm 2010 phát hành 9,7 tỷ grivna trái phiếu nội bộ để xây dựng quỹ bình ổn của ngân sách 2010. Quy mô quỹ này trong năm 2010 dự tính vào khoảng 26,8 tỷ grivna.

Tổng thu ngân sách 2010 dự tính vào khoảng 359,4 tỷ grivna, trong đó 278 tỷ vào quỹ chung, 81,4 tỷ vào quỹ đặc biệt. Thu ngân sách địa phương từ quỹ chung – 65,5 tỷ grivna, từ quỹ đặc biệt – 15,6 tỷ grivna.

Trong dự báo nguồn thu thuế GTGT năm 2010 chính phủ tính đến xu hướng hồi phục dần dần tình hình các ngành kinh tế trong nước, cũng như tình hình tích cực của sản xuất trong nước và tác động yếu đi của khủng hoảng tài chính thế giới đến nền kinh tế đất nước. Chính phủ cũng tính đến ảnh hưởng của các thay đổi pháp lý đến thu ngân sách 2010, cụ thể là lệnh đóng cửa ngành kinh doanh trò chơi cờ bạc.

Thủ tướng cũng tuyên bố, cho đến cuối năm 2009 Ucraina sẽ phải trả 42 tỷ grivna nợ nước ngoài. “Chúng ta sẽ thanh toán đầy đủ các khoản nợ, không làm tổn hại đến hình ảnh và uy tín của Ucraina. Tất cả đó là các khoản vay của chúng ta, kể cả các công ty độc quyền và tập đoàn quốc gia”, – bà nói.

Phuong Anh
theo Podrobnosti

»Cùng chủ đề