Ngày hôm nay, 16/10/2008, Văn phòng chính phủ Ucraina đã tán thành việc trích kinh phí để tiến hành bầu cử trước thời hạn vào Quốc Hội, nguồn tin được cung cấp bởi bộ trưởng quốc phòng ngài Yuriy Yekhanurov.

“Vấn đề này đã được đưa vào một dự luật riêng và được tán thành trong cuộc họp của phòng chính phủ” – ông cho biết.

Trước đó, Tổng thống Ucraina Vichto Yushenko đã ký sắc lệnh vào ngày 9 tháng 10 chấm dứt hoạt động của Quốc Hội và tiến hành bầu cử trước thời hạn. Người đứng đầu nhà nước này đã ủy thác cho Chính phủ cấp kinh phí hơn 80 triệu đô la cho các chiến dịch bầu cử sắp tới từ các quỹ dự trữ. Thủ tướng Chính phủ Yulia Tymoshenko lại tuyên bố, cơ quan chính phủ sẽ không phân bổ tiền cho bầu cử, và các đảng phái trong nghị viện sẽ không được biểu quyết về việc đó.

Nhưng hôm nay, Phòng chính phủ đã giao phó cho Bộ Tài chính hạch toán số tài chính cần thiết để tiến hành bầu cử.

Bộ trưởng Tài chính Viktor Pinzenik nói, Chính phủ cần phải phê duyệt một dự thảo luật liên quan đến vấn đề này.

Theo lời ông, dự thảo luật về việc thay đổi ngân sách năm 2008 cũng đòi hỏi phải hỗ trợ tài chính để cho tổng công ty khí đốt Ucraina “Naftogaz Ukraina” thanh toán khoản nợ nước ngoài, quỹ hưu trí. Bộ trưởng không cho biết tổng số tiền của các đề nghị trên.

NNC
theo Rian