Hội đồng Bộ trưởng Ucraina mới đây đã có một bước đi nhằm giảm giá thành xây dựng nhà ở. Việc này được đánh dấu bằng Nghị định số 772, ký ngày 27-8-2008.
Biện pháp được Hội đồng Bộ trưởng áp dụng là giảm tối đa khoản đóng góp bắt buộc từ các nhà xây dựng để phát triển cơ sở hạ tầng các hệ thống kỹ thuật, giao thông và các công trình phúc lợi xã hội.

Cụ thể, đối với các công trình công nghiệp và nhà dùng cho kinh doanh, tỷ lệ các nhà đầu tư phải đóng góp cho nhà nước đã được quyết định giảm từ 20% xuống 5%. Đối với các công trình xây dựng nhà ở, các cơ sở văn hóa, giáo dục, y tế và điều dưỡng, con số này được giảm từ 10% xuống còn 2%.

Chính phủ cũng quyết định cho phép các nhà xây dựng thực hiện khoản đóng góp này cho chính quyền địa phương bằng cách giao nộp diện tích nhà ở đã xây dựng, với số lượng không vượt quá 2% tổng số diện tích mặt bằng.

Việc giao nhận nhà được thực hiện trong vòng 1 tháng kể từ khi chính quyền địa phương thanh toán cho các nhà xây dựng số vốn đã đầu tư theo biểu giá do Bộ phát triển địa phương và xây dựng ấn định.

Trong trường hợp chính quyền địa phương vi phạm thời hạn thanh toán, các nhà xây dựng có thể tự do bán diện tích được dành để chuyển giao như các diện tích khác.

Hội đồng Bộ trưởng cấm áp dụng các hình thức thu thuế và các khoản đóng góp khác ngoài quy định của pháp luật đối với các công ty xây dựng trong thời gian thực hiện công trình.

Từ tháng 10-2007, Bộ phát triển địa phương và xây dựng Ucraina đã ấn định giá xây dựng nhà ở là 3.380 grivna cho mỗi mét vuông thành phẩm.


theo TTQH