Chính phủ Nga sẽ giành ra 43 tỷ rúp cho cuộc đấu tranh với nạn thất nghiệp, hoặc như nói bằng ngôn ngữ chính thức, giành để hỗ trợ những chương trình tạo chỗ làm việc của các khu vực.

Con số trên đã được Tổng thống Dmitry Medvedev công bố trong cuộc họp với các đại diện toàn quyền của mình tại các khu Liên bang. “Tiền này sẽ chi cho việc tổ chức những công tác xã hội, bố trí chỗ làm việc tạm thời, hỗ trợ đúng người đúng việc cho công dân, kể cả cho việc di chuyển đến làm việc tại những khu vực khác, cũng như đến những chỗ làm việc bổ sung cần được tạo ra trong khuôn khổ các đề án đầu tư với việc sử dụng kinh phí của Quĩ đầu tư Nga”, — nguyên thủ Nhà nước Nga đã nói rõ như vậy.

Ông Dmitry Medvedev nhấn mạnh: “Hỗ trợ tạo công ăn việc làm cho công dân đang là một trong những lối đi chủ chốt để thoát khỏi khủng hoảng. Và bây giờ vấn đề đó đang ngày càng trở nên quan trọng đặc biệt. Nếu chúng ta biết làm việc một cách phối hợp nhịp nhàng, có tất cả những nỗ lực cần thiết, thì chúng ta sẽ đảm đương được nhiệm vụ này”.

 

Chỉ trong 3 tháng gần đây nhất, tỷ lệ thất nghiệp ở Nga đã là 20% và vượt qua con số một triệu rưởi người. Như dự đoán ở Bộ Phát triển xã hội, đó còn chưa phải là ranh giới cuối cùng. Hoàn toàn có khả năng là trong thời gian gần tới, sẽ có khoảng hơn 300 nghìn người bị sa thải. Và khoản kinh khí 43 tỷ rúp mà Chính phủ định chi, chính là giành để giải quyết vấn đề của những người dân Nga không có việc làm. Cùng với tiền từ Quĩ Liên bang, tại từng khu vực cụ thể cũng sẽ trích kinh phí từ các chương trình tài trợ riêng của mình. Biện pháp cần thiết này đã được Tổng thống Dmitry Medvedev nói đến tại cuộc họp. Theo lời ông, Chính phủ đã quyết định hỗ trợ ở mức chưa từng có, bởi tài trợ Nhà nước cho các chương trình khu vực chiếm đến 95%, và các địa phương chỉ phải lo 5% còn lại mà thôi.

Bên cạnh giúp đỡ về tài chính, một biện pháp hoạt động nữa để giúp những công dân mất việc, sẽ là trang điện tử toàn quốc “Việc làm ở Nga”. Trên trang này thu thập hầu như toàn bộ các dữ liệu về chỗ làm việc nơi tuyển người theo từng khu vực của Nga. Từ ngày 16 tháng Giêng, trang điện tử này được tạo lập, đi vào hoạt động và lập tức có tiếng vang lớn. Chỉ trong vài ngày, đã có hơn 300 nghìn lượt người truy cập. Hiện tại trên trang này công bố hơn 740 nghìn yêu cầu tuyển người từ một số khu vực thuộc Nga. Trong triển vọng, trang điện tử “Việc làm ở Nga” sẽ trình bày các thông tin về chỗ làm việc từ toàn bộ các khu vực Nga và các ngành. Và mỗi người Nga đang đi tìm việc đều có thể thu nhận thông tin cần thiết và thích hợp để kiếm việc làm.


theo Đài Tiếng nói nước Nga