Hôm thứ 2 (19/1) tại cuộc họp chính phủ LB Nga, thủ tướng Vladimir Putin đã ủy thác cho Bộ tài chính, căn cứ vào những dự đoán về giá dầu mỏ trung bình sẽ ở mức 41dola/thùng, sửa đổi ngân sách nhà nước năm 2009.