Mức lương tối thiểu kể từ ngày 1 tháng 9 sẽ tăng lên 5 nghìn UAH, từ ngày 1 tháng 1 năm 2021 – lên đến 6 nghìn UAH và từ ngày 1 tháng 7 – lên tới 6,5 nghìn UAH, – lịch trình sơ bộ của Hội đồng bộ trưởng Ukraina.

Thủ tướng Denis Shmygal đã trình bày một lịch trình sơ bộ, theo đó họ sẽ tăng mức lương tối thiểu. Tổng thống Volodimir Zelenskiy đặt nhiệm vụ cho HĐ Bộ trưởng để tăng mức lương tối thiểu ở Ukraina, báo Censor.NET dẫn nguồn dịch vụ báo chí của nguyên thủ quốc gia đưa tin.

Thủ tướng Denis Shmygal và Bộ trưởng Bộ Tài chính Sergey Marchenko đã làm việc thông qua vấn đề này, đưa ra những tính toán phù hợp. Vào ngày 27 tháng 6, người đứng đầu chính phủ đã báo cáo về một lịch trình sơ bộ, theo đó họ sẽ tăng mức lương tối thiểu. Vì vậy, từ ngày 1 tháng 9 năm nay, nó sẽ được tăng lên 5 nghìn UAH, từ ngày 1 tháng 1 năm sau – lên tới 6 nghìn UAH, và từ ngày 1 tháng 7 năm 2021 – lên tới 6,5 nghìn UAH.

Tôi thấy rất vui vì nó có thể được thực hiện trong một năm. Phúc lợi của người Ukraina là chỉ số chính cho hiệu quả của chúng tôi“, tổng thống nhấn mạnh.

Nhớ lại rằng Bộ trưởng Chính sách xã hội của Ukraina Marina Lazebnaya dự đoán mức tăng trong nửa sau của mức lương tối thiểu hơn 500 UAH. Theo ngân sách nhà nước cho năm 2020, mức lương tối thiểu là 4,723 UAH trên cơ sở hàng tháng và 28,31 UAH trên cơ sở hàng giờ.

Nguồn: Censor.net

»Cùng chủ đề