Tại Ukraina, sau khi giảm mức nợ công từ năm 2018 đến năm 2019, với Hội đồng Bộ trưởng mới, nợ quốc gia đã đạt được giá trị kỷ lục. Năm 2020, số nợ lên mức 2 nghìn tỷ 364 ttriệu Hryvnia (tương đương 96,4 tỷ USD tính theo đồng đô la hiện tại).

Điều này được Báo OBOZREVATE nêu ra. Năm 2019, khoản nợ của nhà nước lên tới 84,4 tỷ USD (tương đương 1 nghìn tỷ 998 tỷ USD). Con số nợ tăng 14,2%! Ngoài ra, năm 2019 Bộ Tài chính đã phát hành và bán một lượng trái phiếu đầu cơ kỷ lục như là khoản vay của chính phủ ở trong nước.

Biểu đồ mức nợ hàng năm, kể từ năm 2007

Lãi suất thực trên số nợ đạt 33-36%. Do đó, người nước ngoài đã bán đô la với tỷ lệ 27-27,7 UAH / $ và sử dụng chúng để mua trái phiếu chính phủ và nhà nước trả lại tiền cho trái phiếu chính phủ với tỷ lệ 24,5-25 UAH / $. Điều này dẫn đến sự sụt giảm mạnh của giá đồng đô la ở Ukraina. Do đó, thu nhập ngoại hối và doanh thu hải quan của các nhà xuất khẩu vào ngân sách giảm mạnh.

  • Đáng lưu ý

– Năm 2018, tổng nợ của nhà nước (trực tiếp vay và được bảo đảm cho DN) của Ukraina tính theo đồng đô la đạt 78,32 tỷ USD. Do đó, vào cuối năm ngoái con số này đã tăng 2,02 tỷ USD, tương đương 2,6%.

– Tính tương đương với UAH, số nợ của chính phủ và được chính phủ bảo lãnh lên tới 2,169 nghìn tỷ Hryvnia. Đây là 26,95 tỷ hryvnia, tương đương 1,26% lớn hơn so với một năm trước đó.

– Ngân sách của Ukraina cho năm 2020 đã đặt doanh thu ở mức 1 nghìn tỷ 79 tỷ hryvnia và phần chi ngân sách năm 2020 là 1,17 nghìn tỷ hryvnia.

– “Lỗ thủng” ngân sách được tạo ra là 95 tỷ hryvnia. Và một kỷ lục gần 40% thu ngân sách sẽ được dùng chi cho nợ công.

Ukraina sẽ phải trả 400 tỷ hryvniaa vào năm 2020 cho các khoản nợ quốc gia.

Nguồn: Obozrevatel

»Cùng chủ đề