Chính phủ Ucraina đã đặt mục tiêu tăng tổng sản phẩm quốc nội (GDP) lên gấp 2 lần vào năm 2013 – tức là lên trên 2 nghìn tỷ grivna.

Điều này được thể hiện trong Dự thảo Chương trình quốc gia về phát triển kinh tế và xã hội năm 2009 do Hội đồng Bộ trưởng Ucraina soạn thảo, được đăng tải trên website chính thức của Quốc hội.

Chính phủ dự đoán, tốc độ tăng trưởng GDP của Ucraina vào năm 2012 sẽ ở mức 6,5%, và đến cuối năm sẽ đạt 2.131 tỷ grivna. Năm 2008, Chính phủ dự đoán tốc độ tăng trưởng cả năm là 6,8%, với tổng sản phẩm quốc nội ở mức 996,4 tỷ grivna.

Theo dự đoán của Chính phủ, tốc độ tăng trưởng kinh tế năm 2009 sẽ ở mức 6%, tổng sản phẩm quốc nội – 1.267 tỷ grivna, trong năm 2010 là 6% và 1.549 tỷ grivna, năm 2011 là 7% và 1.831 tỷ grivna.

Theo số liệu từ Tổng cục thống kê Ucraina, tốc độ tăng trưởng GDP của Ucraina trong giai đoạn từ tháng 1 đến tháng 8 năm nay là 7,1% so với cùng kỳ năm ngoái, riêng trong tháng 8, chỉ số này là 10,9%.

Theo thống kê sơ bộ, tổng sản phẩm quốc nội trong giai đoạn từ tháng 1 đến tháng 8 năm nay là 628 tỷ 108 triệu grivna, riêng trong tháng 8 là 97 tỷ 832 triệu grivna.