Chính phủ sẽ mua trái phiếu của cơ quan thế chấp nhà nước (GIU) trong vòng 20 năm. Điều này đã được Thủ tướng Yulia Tymoshenko cho biết vào ngày hôm qua.

Bà giải thích rằng, Chính phủ không thể mua ngay nhà ở chưa xây xong của các công ty xây dựng. “Bởi vì luật ngân sách cho phép – việc cung cấp vốn chỉ được thực hiện thông qua trái phiếu GIU, chúng được bán trên thị trường tự do, người mua nó không nhất thiết phải là các ngân hàng của nhà nước” – bà nói.

Bà cũng thông báo rằng, Chính phủ sẽ mua lại 10 ngàn căn hộ từ các nhà xây dựng đến hết năm 2009. Hiện tại Chính phủ có 15 chương trình chống khủng hoảng thuộc các lĩnh vực. “Chúng tôi có 2 tỷ grivna. Như vậy, một mặt, chúng tôi có thể cấp căn hộ cho những người đã chờ 15-20 năm, mặt khác, những nhà xây dựng có cơ hội để hoàn tất công trình của mình. Đó chính là chương trình chống khủng hoảng trong lĩnh vực xây dựng”- Thủ tướng nói.

Ngày 30 tháng 7, tại hệ thống kinh doanh “PFTS NEXT” đã tổ chức bán đấu giá trái phiếu của cơ quan thế chấp nhà nước theo hình thức đại chúng. Trái phiếu phát hành 5 năm mang seri (Y1, Z1, A2, B2, C2), trái phiếu phát hành 6 năm (D2, E2, F2, G2, H2, I2, J2, K2, L2, M2) và 7 năm (N2, O2, P2, Q2, R2, S2, T2, U2, V2, W2). Những trái phiếu nêu trên được phân phối toàn bộ. Tổng giá trị đạt được là 509 282 200 grivna, giá trị của một trái phiếu là 101 856,44 grivna. Trái phiếu được phát hành dưới hình thức không cần chứng từ, nhưng có bảo đảm của nhà nước về giá trị sử dụng.

Lần bán đấu giá trước được tổ chức vào ngày 19 tháng 6 năm 2009. Trước đây GIU đã không ít lần thay đổi lịch bán đấu giá, và chưa một lần kết thúc thành công tại thị trường trao đổi ngoại tệ của liên ngân hàng.

NguyenNghia
theo RBC