Thủ tướng Ukraina Volodimir Groisman tuyên bố trước phiên họp của chính phủ rằng, không có thưởng nào cả, 90% tiền lãi cần phải trả trở lại cho ngân sách.

Thủ tướng cho rằng, tiền lương cao quá đáng và tiền thưởng ở Cty Naftogaz là không thể chấp nhận.

“Chúng tôi đã quyết định rằng 90% tiễn lãi phải trả trở lại cho ngân sách nhà nước, từ ngân sách tiền sẽ chuyển tới phục vụ các nhu cầu của công dân và của nhà nước Ukraina. Tôi nghĩ rằng, như vậy là công bằng, thay vì mức lương quá cao bag tiền thưởng thì tất cả phải nằm trong ngân khố nhà nước. Đây là vấn đề nguyên tắc”, – thủ tưởng nói.

Nguồn: Sevodnya

»Cùng chủ đề