Chính phủ hôm nay sẽ đệ trình lên quốc hội Ukraina dự luật từ gói dự luật cải cách điền địa (đất canh tác).

HĐBT đã thông qua dự luật và nộp lê quốc hội để xem xét và thong qua. Theo lời tổng thống Zelenskiy dự luật phải được quốc hội thong qua trước ngày 1 tháng 12 năm 2019.

Thủ tướng Ukraina Alexei Goncharuk đã công bố tại cuộc họp giao ban hôm nay của HĐBT.

“Hôm nay chúng tôi đã thông qua dự thảo luật đầu tiên, lần đầu tiên của gói cải cách điền địa và hôm nay chúng tôi sẽ đệ trình lên quốc hội”, ông Goncharuk nói. Theo lời ông, lệnh cấm lưu thông đất canh tác là có hại – “là công cụ cướp công dân mỗi ngày”.

Khi nói về logic của dự luật, thủ tướng lưu ý:

  • Nguyên tắc thứ nhất là đất canh tác của Ukraina chỉ được các công dân Ukraina và các công ty đăng ký ở Ukraina được phép mua bán;

“Đây là một nguyên tắc vô điều kiện. Điều khoản ngoại lệ duy nhất có trong luật được bỏ phiếu ngày hôm nay là người nước ngoài có thể được thừa kế tài sản… Nhưng người được thừa kế đó buộc phải bán thửa đất này trong vòng một năm. Điều kiện này được ghi trong dự luật”, – ông Goncharuk nói.
Ông cho biết quy định khác nói rằng, khu đất đất được đề xuất cho một người nước ngoài thừa kế trong trường hợp nó thuộc sở hữu của một người Ukraina và người này là người đề xuất thừa kế.

  • Nguyên tắc thứ hai là không ai có quyền tập trung toàn bộ đất đai trong tay mình.

“Có những điều khoản chống độc quyền rằng, trong tỉnh không ai có thể mua số đất nhiều hơn 15% đất nông nghiệp của tỉnh. Một hạn chế như vậy sẽ ngăn chặn sự xuất hiện của “lãnh chúa phong kiến”, tạo nên những điều kiện cho sự cạnh tranh lành mạnh“, – ông Goncharuk nói.

Thủ tướng nói rằng lệnh cấm hiệu lực của luật về lưu thông điền địa (từ năm 2002) sẽ không được dỡ bỏ ngay lập tức do có một số rủi ro. “Chúng tôi tập trung vào thực tế là lệnh cấm nên được dỡ bỏ kể từ ngày 1 tháng 10 năm tới – 2020”, – ông nói.

Nguồn: lb.ua 

PS/Comment: Theo quy định hạn mức không qúa 15% (tương đương 200 000 héc ta) thì một gia đình có 7 thành viên cũng có thể hoàn toàn chiếm hữu hết đất trồng trọt của 1 tỉnh – 7 x 15% = 105%.  Hoặc giả dụ rằng những người anh em, tuy khác nhau nhưng có thể thỏa thuận với nhau để độc quyền chiếm hữu tòan bộ đất trồng trọt cuả một tỉnh !!! Thiết nghĩ điều khoản hạn mức 15% sẽ được quốc quốc hội xem xét và định lại ở mức thấp hơn, cỡ 5-7% thì mới có cơ hội tạo điều kiện cạnh tranh và tránh sở hữu đất theo kiểu “Lãnh chúa phong kiến” vì mục đích biến nông dân thành nông nô.  

úa 15%

»Cùng chủ đề