Chiều nay 16-7, Quốc hội Ukraina đã thông qua các dự luật cần thiết để nhận 3,2 tỷ đô của IMF. Vậy cho nên IMF sẽ quyết định chuyển 3,2 tỷ trong thời gian tới (trong đó có tiền của Đức và Nhật và 1,7 tỷ của IMF) thành ra về tỷ giá xem như yên tâm. về thỏa thuận với các chủ nợ coi như đã kết thúc chỉ còn gặp gỡ nhau một buổi để ký kết các văn bản.

Báo người Việt Ukraina sẽ thông tin chi tiết cho bạn đọc vào sáng mai thứ 6 ngày 17-7-2015.

»Cùng chủ đề