Theo THX (14/01), cuộc tranh chấp khí đốt kéo dài hai tuần qua đã khiến cho thế giới đặc biệt quan tâm. Các nhà phân tích cho rằng cuộc tranh chấp này không chỉ là kết quả của mâu thuẫn kinh tế, mà còn là sản phẩm của xung đột chính trị.