Để tăng nhanh đầu tư, Bộ Phát triển Kinh tế, Thương mại và Nông nghiệp Ukraina có kế hoạch tập trung vào ba lĩnh vực: tạo thị trường hiệu quả, sáng kiến ​​đầu tư và đảm bảo môi trường kinh doanh thuận lợi.

Bộ Phát triển Kinh tế, Thương mại và Nông nghiệp Ukraina ngày 17 thấng 2 đã trình bày một chiến lược tăng trưởng kinh tế trong 5 năm tới, trang web chính thức của Bộ viết.

Hội đồng Bộ trưởng đã đặt ra nhiệm vụ trong 5 năm để tăng GDP Ukraina lên 40%, tạo ra hơn một triệu việc làm và thu hút hơn 50 tỷ đô la đầu tư trực tiếp nước ngoài.

Đầu tư là nền tảng của chiến lược này. Đầu tư là công việc mới và còn là cơ hội để người Ukraina kiếm tiền và sống tốt hơn. Chúng tôi làm việc để giúp mọi người tìm được một công việc hợp pháp với mức lương trắng, và nếu một người muốn tự tạo việc làm thì có thể có kinh doanh riêng – để tạo điều kiện cho sự nghiệp của họ thành công, – Bộ trưởng Bộ Phát triển Kinh tế, Thương mại và Nông nghiệp Ukraina Timofey Milovanov nói.

Theo ông, khấu hao tài sản cố định ở Ukraia là 60%, trong khi ở nước láng giềng Slovakia – dưới 35%.

Milovanov nói: “Chúng tôi đang nói về đầu tư vào tài sản và công nghệ thường xuyên và vào vốn nhân lực. Cho đến năm 2024, Ukraina nên chuyển sang nhóm hàng đầu về chỉ số vốn nhân lực và tuổi thọ trung bình sẽ tăng lên 75 năm”.

Bộ có kế hoạch tập trung vào ba lĩnh vực: tạo thị trường hiệu quả, sáng kiến ​​đầu tư và đảm bảo môi trường kinh doanh thuận lợi.

“Cùng nhau, các động lực của đầu tư và tăng trưởng phải đảm bảo đạt được mục tiêu tăng trưởng kinh tế 40% sau 5 năm. Để chương trình đầy tham vọng này chúng ta cần phải theo nguyên tắc hoạt động tăng trưởng kinh tế thông qua đầu tư. Tổng thống, chính phủ, quốc hội và chính quyền địa phương nên tiếp tục làm việc như một đội hình thống nhất” – ông Molivanov tóm tắt.

Vào ngày 22 tháng 1,   tại Diễn đàn Kinh tế Thế giới  ở Davos,   Tổng thống Ukraina Volodymyr Zelensky đã lên tiếng về ý tưởng cá nhân cho các nhà đầu tư lớn. Tổng thống giải thích rằng “nếu một nhà đầu tư mang đến Ukraina 100 triệu đô la trở lên, ông ta sẽ nhận được một người chăm sóc quản lý cá nhân biết năm thứ tiếng và sẽ làm việc với khách hàng (nhà đầu tư) suốt ngày đêm”.

“Người quản lý này sẽ giải quyết mọi vấn đề của nhà đầu tư bất cứ lúc nào. Họ sẽ có bảo lãnh của nhà nước. Và những người đầu tư vào tư nhân hóa ở Ukraina từ 10 triệu đô la trở lên trong hai năm tiếp theo sẽ được chúng tôi miễn thuế thu nhập”, – người đứng đầu nhà nước nói.

Nguồn: Gordonua

»Cùng chủ đề