Chiến dịch tranh cử vào Quốc hội khóa mới tại Ucraina đã không thể khởi động từ ngày 11-10 theo như quy định của Luật bầu cử, vì quyết định của Tòa án dân sự khu vực thành phố Kiev về việc đình chỉ hiệu lực sắc lệnh giải tán Quốc hội của Tổng thống. Điều này được Phó chủ tịch Ủy ban bầu cử Trung ương Gianna Usenko – Chernaia thông báo ngày 11-10.

Theo lời bà Usenko – Chernaia, Ủy ban bầu cử Trung ương Ucraina đã nhận được quyết định của Tòa án ngày 10-10 về việc đình chỉ hiệu lực sắc lệnh giải tán Quốc hội của Tổng thống.

“Quyết định của tòa án cấm Ủy ban bầu cử Trung ương tiến hành bất cứ hoạt động gì có liên quan đến tổ chức bầu cử, vì vậy chiến dịch tranh cử ngày hôm nay sẽ không thể khởi động được”, – bà nói.

“Các thành viên Ủy ban bầu cử Trung ương luôn tôn trọng pháp luật, vì vậy, chúng tôi sẽ thực hiện đúng theo quyết định của tòa”, – Phó chủ tịch Ủy ban bầu cử Trung ương nói.


theo TTQH