Chiến dịch tranh cử năm 2019 bắt đầu từ ngày hôm nay, 31 tháng `12 năm 2018, kéo dài 90 ngày theo luật định. Ủy ban bầu cử trung ương Ukraina thông báo chính thức.

Các ứng viên tranh cử trở thành tổng thống thông qua cuộc bầu cử sẽ bắt đầu đăng ký chính thức từ nay cho tới ngày 13 tháng 1 năm 2019. Toàn bộ danh sách ứng viên sẽ được UBBC công bố chính thức vào ngày 13 tháng 1 năm 2019.

Ngày 30 tháng 3 tất cả các quảng cáo chính trị, các hành động tuyên truyền cho các ứng viên đều phải chấm dứt.

Vòng bỏ phiếu đầu tiên sẽ bắt đầu vào 8g00 đến 20g00 ngày 31 tháng 3 năm 2019.

Tới ngày 10 tháng 4 UBBC trung ương sẽ công bố kết quả bỏ phiếu, nếu không có ai đạt được số phiếu quá bán (trên 50% tổng số phiếu hợp lệ) thì sẽ có vòng bỏ phiếu thứ hai do UBBC trung ương quyết định.

Hiện tại theo các nguồn tin chưa chính thức, có 30 người có nguyện vọng tham gia tranh cử.

Trở thành tổng thống Ukraina phải là một công dân Ukraina đạt độ tuổi 35m có quyền tham gia bỏ phiếu, sống ở Ukraina trong vòng 10 năm lại đây và nắm vững ngôn ngữ quốc gia.

UBBC cũng thông báo rằng, các ứng viên tranh cử khi đăng ký chính thức đồng thời phải nộp tờ khai tài sản năm 2018. Ngoài ra, UBBC trung ương cũng ra quyết định bãi bỏ các điểm bỏ phiếu trên lãnh thổ Nga, đồng nghĩa có 5 điểm bỏ phiếu trên lãnh thổ Nga được thành lập vào năm 2012 nay sẽ bãi bỏ, tuy nhiên UBBC không nêu lý do.

Nguồn: lb.ua

»Cùng chủ đề