Tình hình trong thành phố rất phức tạp do bị chiến binh pháo kích dữ dội vào cả trường học và bệnh viện. Cư dân ở đây đã công bố những video và hình ảnh ghi tại chỗ và đưa lên mạng Internet.

Trên những bức hình thấy rõ nhà ở, bệnh viện và trường học cũng bị chiến binh do Nga ủng hộ pháo kích. Không thấy thông báo về số người tử vong.

Nguồn: Politeka/Apostroph

»Cùng chủ đề