Các đại diện chiến binh “DPR”
tại đàm phán Minsk đã đưa ra đề nghị cho Ukraina bắt đầu thương lượng trực tiếp,
không cần trung gian để xóa bỏ phong tỏa kinh tế đối với lãnh thổ bị chiếm đóng
ORDLO.

Tuyên bố này được đại diện
chiến binh trong Nhóm liên lạc ở Minsk Natalia Nhikiforova đưa ra.

Phía Kyiv chính thức vẫn
chưa trả lời gì đối với đề xuất này của chiến binh. Trên lãnh thổ Donetsk bị
chiếm đóng bắt đầu “thảo luận các vấn đề xung đột giữa các nước “cộng hòa” và
Ukraina”.

Đại diện quân đánh thuê của Nga đồng thời tuyên bố về “đề xuất cơ chế đền bù kinh tế cho dân trên lãnh thổ bị chiếm đóng do hậu quả của cuộc phong tỏa kinh tế mà Kyiv tiến hành”.

Lưu ý rằng, tổng thống
Zelenskiy đã tuyên bố kiên quyết ở Brussel về đổi mới giải pháp cho xung đột ở Donbass.

Nguồn: Dialog.ua

PS/Comment: Tất nhiên là Nga đã chờ đợi một cuộc đối thoại trực tiếp giữa Kyiv và Donetsk từ lâu. Không mững rỡ thế nào được? Họ từng đã khẳng định xung đột ở Donbass là xung đột nội bộ và các bên của Ukraina cần ngồi lại thỏa thuận với nhau. Trong khi đó điều khó hiểu là tại sao họ lại đứng ra ký kết các thỏa thuận Minsk về Donbass. Sở dĩ Kyiv vẫn im lặng có thể là vấn đề đã vượt ra ngoài giới hạn mà có thể hình dung ban đầu, chẳng hạn, vấn đề “cơ chế đền bù những thiệt hại” !!!… Kyiv chưa nghĩ tới điều này ?

»Cùng chủ đề