Đọc xong tin đăng trên báo Người Việt Ukraina ngày hôm nay với nhan đề “Hé mở lối thoát cho xưởng may…” tôi không thể không viết đôi dòng cảm nghĩ và chia sẻ với đồng bào ta đang sống và làm việc ở Ukraina.

Luồng gió đổi thay, hay nói cách khác là “Cải cách thể chế ở Ukraina” thai nghén từ trước cách mạng Cam 2004. Tuy nhiên nền chính trị Ukraina sau 2004 vẫn lặp lại những sai lầm cố hữu của chế độ cũ trong khi trong xã hội đã nóng bỏng nhu cầu đổi mới chế độ. Những gì diễn ra trong xã hội Ukraina và nhiều quốc gia hậu xô viết là tàn dư của một chế độ tập trung không chỉ trên bình diện kinh tế mà còn cả trên bình diện chính trị, cái mà theo chủ nghĩa Mác sẽ dẫn đến những mâu thuẫn gay gắt giữa một bên là “hạ tầng cơ sở” (các quan hệ sản xuất) với một bên là “thượng tầng kiến trúc” xã hội (thể chế).

Cũng theo chủ nghĩa Mác, giải quyết những mâu thuẫn này chỉ có thể bằng 2 cách – bằng đổi mới thể chế (cải cách), hoặc bằng cách mạng (bạo lực). Còn theo Lê-nin, tình huống cách mạng đó là tình huống khi “trên bảo dưới không nghe”. Ở Ukraina mẫu thuẫn này đã được giải quyết bằng cách mạng với sự đổ máu của rất nhiều người. Quá trình đổi mới hiện nay ở Ukraina mang tính cách mạng, là sự tiếp tục quá trình cách mạng và không thể đảo ngược. Đó là xu thế lịch sử đã chín muồi mà bằng chứng là cách mạng Cam và cách mạng Phẩm giá đã xảy ra. Chúng ta cần nhận rõ chân lý này để tự đổi mới theo luồng gió cách mạng và đổi mới mình nếu như không muốn luồng gió này càn quét. Các lực lượng phản cách mạng trong xã hội hiển nhiên chống lại đổi thay như trong bất kỳ cuộc cách mạng nào trên thế giới, nhưng không thể đảo ngược được xu thế lịch sử.

Hãy từ bỏ cung cách làm ăn kiểu “chộp giật”, từ bỏ sống theo luật “biết điều” như trong thời kỳ chế độ cũ và đi theo xu thế mới, hãy sống theo luật pháp chính thống của nhà nước mới thì mới không bị “bão táp cách mạng” quét đi, thì mới có thể có cuộc sống mới, mới có tương lai tự do và dân quyền.

Báo “Doanh nghiệp Odessa” nay là báo “Người Việt Ukraina” đã nhiều lần gửi thông điệp trên các tin và bài nhưng có vẻ không mấy ai nhận thức đúng xu thế mới, không chịu thay đổi cách làm ăn. Luồng gió đổi mới tràn ngập Odessa như một nơi mở đầu con đường Châu Âu sẽ quét sạch những người bảo thủ… Hãy nhanh chóng đi đầu để vươn tới đỉnh cao doanh nghiệp!

Tiện thể, sáng kiến của ông Vũ Đức Trường trên báo “Người Việt Ukraina” về “Hé mở lối thoát cho xưởng may…” là đáng trân trọng và đáng tin cậy sau những sáng kiến về xây dựng “Làng Sen” thành công. Cộng đồng cần có những người tiên phong như thế! Chỉ có những người sáng tạo, biết nắm bắt xu thế nhanh nhạy mới làm đầu tàu có hiệu quả cho cộng đồng. Những tư tưởng bảo thủ không còn chỗ đứng trong xã hội mới tại Ukraina! Hãy đối thoại với chế độ mới để hợp tác và phát triển…