Khoảng cách giữa các ứng viên tổng thống đang giảm nhanh.

Trong vòng 2 bầu cử tổng thống ứng cử viên Zelenskiy có được 54% cử tri ủng hộ, còn Poroshenko có 44,1%.

Dữ liệu này được đại diện trung tâm XHH mang tên Dragomonov – ông Bulatevich công bố trong cuộc họp báo ngày 18 tháng 4.

“Như kết quả điều tra của chúng tôi cho thấy, trong vòng 2 bầu cử ông Zelenskiy có 54% cử tri ủng hộ – đó là những người sẽ đi bỏ phiếu và đã xác định bỏ phiếu cho ai.

Tương ứng, tổng thống Poroshenko có 44,1% cử tri được hỏi ủng hộ – cũng là những người khẳng định sẽ đi bầu và bầu cho ai”, – ông Bulatevich cho biết.

Trong cuộc họp báo ông Bulatevich cũng cho biết là có 15% cử tri được hỏi chưa xác định bỏ phiếu cho ai, thêm vào đó là 17,5% số người được hỏi tuyên bố “khả năng là sẽ cũng đi bầu”.

“Chúng tôi hiểu rằng kết quả bỏ phiếu sẽ phục thuộc mạnh và tính tích cực thực tế. Nghĩa là kết quả bầu cử phụ thuộc mạnh vào sự có mặt của cử tri tại điểm bỏ phiếu, còn những thông số quyết định kết quả bầu cử sẽ là công tác tuyên truyền trong những ngày cuối cùng, trong đó đối chất giữa hai ứng viên có ảnh hưởng rất lớn tới kết quả.

Khảo sát xã hội học được tiến hành từ ngày 12 đến ngày 16 tháng 4, nghĩa là khảo sát vào thời điểm sát nút ngày bỏ phiếu, tiếp theo là đối chất truyền hình sẽ là yếu tố ảnh hưởng tới kết quả bầu cử.

Lưu ý rằng, theo thỏa thuận ngày hôm nay, 19 tháng 4, vào hồi 19 giờ đối chất giữa Poroshenko và Zelenskiy sẽ được tiến hành trên sân vận động Olympic ở Kyiv, tới 21 giờ theo lịch là sẽ đối chất trên lênh truyền hình xã hội Ukraina (NOTU), tuy nhiên khả năng ứng viên Zelenskiy sẽ không tới đối chất trên truyền hình NOTU với Poroshenko, trong trường hợp này thì ông Poroshenko hoàn toàn có quyền sử dụng thời lượng để tuyên truyền mà UBBC đã trả tiền.

Trước đó các Cty điều tra xã hội học cũng đánh giá xu hướng giảm khoảng cách giữa hai ứng viên vòng 2 bầu cử, tuy nhiên khảo sát của họ được thực hiện sớm hơn.

Nguồn: Dialog.UA

»Cùng chủ đề