Chỉ số tín nhiệm trở thành Tổng thống Ucraina của Thủ tướng Yulia Tymoshenko và thủ lĩnh của đảng “Regiony” trong tháng năm hầu như đã cấn bằng nhau. Đó là kết quả điều tra xã hội học của Viện xã hội học quốc tế “Kmys” tiến hành từ 21 đến 31 tháng 5.

Trả lời câu hỏi: “Ai sẽ thắng trong cuộc bầu cử Tổng thống trong năm tới?” thì có 19,5% trả lời là ông Vichtor Yanukovich, 18% – Yulia Tymoshenko. Chỉ có 9,6% cho là ông Uatsenhyuk, lãnh tụ “Mặt trận đổi thay” trở thành Tổng thống. Tổng thống đương nhiệm Victor Yuschenko có được 1,2%, còn ông Litvin có 1,3%.

Có 43,6% không trả lời được câu hỏi đặt ra.

Số lượng người tham gia phỏng vấn là 2008 người sống trong tất cả mọi địa phương của Ucraina. Sai số không quá 3,3%.

Hoàng Xuân Kiểm
theo UNIAN

»Cùng chủ đề