Giám đốc trung tâm nghiên cứu chính trị và kinh tế mang tên Razumcov, ông Yuri Yakimenko tại cuộc họp báo cho biết chỉ số tín nhiệm cá nhân của cựu chủ tịch Quốc hôi Ucraina, ông A.Yatsenhyuk đang tăng cao kể từ tháng 12 năm 2008 đến nay.

Trả lời câu hỏi: nếu bầu cử Tổng thống xảu ra ngay tuần này thì bạn ủng hộ ai? Ứng viên A.Yatsenhyuk (35 tuổi) nhận được sự ủng hộ tăng đáng kể và hiện đứng vị trí thứ ba trong danh sách độ tín nhiệm ứng viên tổng thống với 11,8% số phiếu bầu.

Ông V.Yanukovich vẫn dẫn đầu danh sách với 17,1%, đứng thứ hai vẫn là Thủ tướng Y.Timoshenko với 15,2%, thứ ba là ông Yatsenhyuk, Chủ tịch Quốc hội hiện nay, ông V.Litvin đứng thứ 4 (5,2%) và lãnh tụ đảng cộng sản đứng thứ năm (4,2%). Kết thúc danh sách là Tổng thống đương nhiệm, ông V.Yushenko chỉ có 3,5% cử tri tín nhiệm.

Thứ tự không thay đổi nếu là bầu cử quốc hội. Thay vì các cá nhân thì các đảng mà họ đại diện sẽ xếp thứ tự: Regiony, BYUT, Front Zmen, khối Litvin, Đảng cộng sản và cuối cùng là khối Yushenko.

Trong khi đó, không ủng hộ hoạt động: –  của Tổng thống – 78,5%; của Thủ tướng – 60,6%; của V.Yanukovich – 63,9%; của P.Simonhenko – 74%.

Sự vươn lên nhanh chóng của A.Yatsenhyuk các nhà nghiên cứu gắn với tình hình chính trị xã hội không lối thoát do những nhà chính trị và các đảng phái của họ không chăm lo quyền lợi quốc gia.

Kết quả điều tra tiến hành ngày 28 tháng hai năm 2009.

Hoàng xuân Kiểm