(DN.ODESA) – Theo thông báo của cục thống kê nhà nước thì kết quả tài chính (số dư) trước thuế của các xí nghiệp Ucraina trong 10 tháng qua đã khá lên so với năm 2007, tăng 7,9% (110tỷ 773,7 triệu Grivna).