(DN.ODESA) – Thời gian cuối nổi lên rất nhiều ý kiến phê phán buộc tội cho Ngân hàng quốc gia đã đưa ra những chính sách vô hiệu quả để làm giảm thiểu ảnh hưởng của cuộc khủng hoảng kinh tế thế giới. Và hiển nhiên là Vlađimia Stenmak, thống đốc ngân hàng phải chịu búa rìu nhiều nhất.