Thứ trưởng bộ tư pháp Sergey Petukhov xem tình hình khai bản điện tử về thu nhập của các quan chức cấp cao là đáng lo ngại.

Ông Petukhov viết thông báo trên trang Fb và lưu ý rằng họ (các quan chức cấp cao, -nd) có nghĩa vụ báo cáo thu nhập dưới dạng điện tử trrwowcs ngày 1 tháng 11. Tuy nhiên cho tới nay chưa có một bộ trưởng nào làm bản khai báo thu nhập, còn trong số các ĐBND chỉ có ông Mikhail Gavrilyuk nộp khai báo thu nhập dưới dạng điện tử.

Ông Petukhov cũng lưu ý rằng việc khai báo thu nhập chiếm thời gian không chỉ có một ngày là xong.

Lưu ý rằng, tất cả các quan chức cấp cao cần phải khai báo ban thu nhập bằng điện tử tới trước ngày 1 tháng 11 (Deadline), còn chính quyền có nghĩa vụ bảo đảm sự tiếp cận tự do tới các dữ liệu cho các giới xã hội. Nghĩa vụ này xuất phát từ các nghĩa vụ đã ký kết với quỹ tiền tệ quốc tế IMF.

Lb.ua

»Cùng chủ đề