Ngày 15-10-2017, tại văn phòng hội ở Làng Sen chi bộ Làng Sen đã tiến hành đại hội nhiệm kỳ 2017-2020, Đúng 16h30 hội trường được trang hoàng nghiêm trang, toàn bộ Đảng viên trong chi bộ có mặt đầy đủ, các vị đại diện cho đảng ủy vùng tại Odessa, đại diện cho đoàn thanh niên chi đoàn Làng Sen cũng được mời đến dự, sau các thủ tục và nghi lễ của một đại hội chi bộ được tiến hành một cách nghiêm túc, ông Trương Văn Hùng bí thư chi bộ Làng sen đọc bào cáo tổng kết nhiệm kỳ vừa qua và đọc phương hướng nhiệm kỳ mới, sau phần thảo luận sôi nổi chi bộ biểu quyết nhất trí như dự thảo của chi ủy.

Chi bộ làm lễ chào cờ

Đại hội tiến hành bầu chi ủy mới, 5 đồng chí trong chi ủy cũ được chi bộ tiếp tục giới thiệu, qua bầu cử cả 5 đồng chỉ đều trúng cử vào chi ủy mới khóa 2017-2020, và chi ủy đã phân công công tác như sau:  Ông Nguyễn Văn Sinh giữ chức vụ bí thư chi bộ, ông Trương Văn Hùng phó bí thư, ông Nguyễn Văn Đức, ông Đỗ Xuân Văn và ông Nguyễn Văn phúc chi ủy viên.

Ông Nguyễn Văn Sinh là một cán bộ nhiệt tình năng nổ, có phẩm chất đạo đức tốt, trách nhiệm với công việc, được quần chúng và đảng viên trong chi bộ tín nhiệm cao, đặc biệt ở ông Nguyễn Văn sinh một đức tính mà chi bộ Làng sen và bà con trong Làng hết sức nể phục đó là đức tính thẳng thắn, tính minh bạch và liêm khiết. Trong chi bộ Làng Sen có đến 3 đảng ủy viên đó là ông Trương Văn Hùng bí thư Đảng Ủy, ông Nguyễn Văn Đức và ông Nguyễn Văn Sinh Đảng ủy viên.

Đoàn chủ tịch điều khiển đại hội

Ông Nguyễn Văn Sinh là người Trực tiếp sống trong Làng được bầu làm bí thư chi bộ là đúng với nguyện vọng của Đảng viên trong chi bộ từ lâu, ông là luôn kề vai sát cánh cùng bà con, chính điều đó là một trong những lý do mà ông Sinh trúng bí thư chi bộ khóa này, ngoài ra ông còn được đảng ủy cân nhắc, phân công và được trực tiếp ông Nguyễn Văn Đức Đảng ủy viên và Ông Trương Văn Hùng bí thư Đảng ủy, bí thư chi bộ Làng Sen khóa trước giới thiệu.

Chi ủy mới ra mắt, ông Nguyễn Văn Sinh bí thư chi bộ phát biểu cảm tưởng

Được bầu làm bí thư chi bộ ông Nguyễn Văn Sinh xúc động cảm ơn chi bộ đã tín nhiệm, và hứa sẽ làm hết trách nhiệm để cùng chi ủy xây dựng chi bộ trong sạch vững mạnh, và xây dựng Làng Sen thành một trung tâm văn hóa của người Việt ở Odessa, ông và chi ủy sẽ cùng với ban quản trị Làng sen sẽ khắc phục những hạn chế trong Làng, bảo đảm tính dân chủ, minh bạch và công khai mọi công việc cho bà con trong Làng yên tâm, và hứa hoàn thành tốt nhiệm vụ trên cương vị được tổ chức phân công.

Phóng viên báo Người Việt Ukraina

»Cùng chủ đề