Trong số những doanh nhân cá thể thuộc Nhóm 2 và Nhóm 3 áp thuế thống nhất cứ 6 người thì có một ngời đã chấm dứt hoạt động kinh doanh.

Kể từ giữa tháng 12 năm 2016, nghĩa là khoảng ba tuần ở Ukraina có 128 ngàn cá thể kinh doanh đã chấm dứt hoạt động. Cức dữ liệu của công ty thanh sát đăng ký “OpenDataBot” cho biết. >>OpenDataBot

 

Việc đóng cửa kinh doanh bắt đầu đồng loạt sau khi thông qua quyết định sửa đổi luật pháp mà theo đó kể từ ngày 1 tháng 1 năm 2017 nhóm 2 và nhóm 3 áp thuế thống nhất buộc phải hàng tháng trả tiền bảo hiểm xã hội 704Hrn, kể cả khi không có thu nhập.

Số lượng cá thể kinh doanh đóng cửa nhiều nhất ở Kyiv – 17 000, Kharcov – 12 000 và Dnepropetrovska – 11 000 người.

Xét về mặt kinh doanh thì các doanh nhân cá thể đóng cửa gồm: buôn bán – 43 000, buôn sỉ – 9 000, kho tằng – 11 000 và giao thông – 7 000 người.

Lưu ý rằng, theo dữ liệu thống kê kết quả năm 2015, ở Ukraina có 535 900 doanh nhân cá thể thuộc nhóm 2 áp thuế thống nhất, 282 900 doanh nhân cá thể thuộc nhóm 3, tổng số 818 800 người thuộc hai nhóm này.

Nhóm áp thuế thống nhất số 1 có khả năng nộp một nửa khoảng bảo hiểm xã hội ở mức 352uah/tháng.

Luật này được quốc hội thông qua hôm 6 tháng 12, tổng thống đã ký phê chuẩn ngày 27 tháng 12.

Trước đó đã có thông báo trong vòng một tuần số doanh nhân cá thể đã giảm 10 800 người.

Liga.net