Theo lời bộ trưởng ngoại giao Ukraina Pavlo Klimkin, “giữa Nga và Ukraina thực tế không không còn quan hệ ngoại giao, các quan hệ này đã đạt tới mức ít nhất, ở mức chỉ để bảo vệ công dân”.

Bộ trưởng Klimkin cho biết có 49 văn bản hiệp định với Nga đã hết hiệu lực, và sắp tới khoảng chừng con số đó các hiệp định cũng sẽ chấm dứt hi8eeuj lực.

Bộ trưởng Klimkin nhấn mạnh rằng, vào thời điểm hiện tại có khoảng 2,5 triệu người Ukraina đang ở Nga, trong đó có 70 tù nhân chính trị. Ukraina tiến hành tư vấn với đại diện các nước để có thể nhờ cậy họ đại diện quyền lợi của Ukraina về bảo về những người Ukraina trên lãnh thổ Nga.

Theo lời bộ trưởng, “chế độ thị thực bình thường với Nga sẽ hủy bỏ, chế độ thị thực trắc sinh học sẽ được áp dụng với Nga, nó cho phép kiểm soát luồng người qua lại biên giới về cả hai hướng”.
Theo lời bộ trưởng, cho tới ngày hôm nay số người Ukraina đi lại với Nga không còn tăng như trước nữa, nhưng cũng không giảm. Theo chiều người lại cũng tương tự.

“Đi lại với quốc gia xâm lược có tốt không? Tôi thì nghĩ là không tốt”, – ông Klimkin nói.

Kể từ ngày 1 tháng 1 năm 2019 trên biên giới Ukraina sẽ có hệ thống ghi nhận trắc sinh học được khỏi động làm việc. Hệ thống này sẽ ghi nhận các dữ liệu trắc sinh học của các công dân từ 70 quốc gia có rủi ro về di trú, kể cả từ Nga.

(PS: Việt Nam cũng nằm trong số 70 quốc gia có rủi ro về di trú của Ukraina).

Nguồn: gordonua

»Cùng chủ đề